Georgian Bench

Georgian Bench
68” wide x 24” deep x 30” high
c.o.m. : 2.5 yards

Download Tear Sheet