Kentucky Bench

Kentucky Bench
64” wide x 16” deep x 19” high

optional seat cushion
c.o.m. : 4 yards

Download Tear Sheet