Shaker Bench Rocker

Shaker Bench Rocker

45” wide x 35” deep x 46.5” high

c.o.m. : 6 yards

Download Tear Sheet