Shaker Bench

Shaker Bench
60” wide x 23” deep x 36.5” high

optional seat cushion
c.o.m. 4 yards

Download Tear Sheet